Valberedningen

Valberedningens främsta uppgift är att ge förslag till ledamöter i styrelsen, revisorer samt ledamöter till valberedningen. Vårt rekryteringsarbete är viktigt, eftersom vi på bästa vill sätt rekrytera personer med olika bakgrund, kunskaper och erfarenheter till Tierps Ryttarklubb för våra ungdomars, hästarnas och verksamhetens bästa.

Hör av dig till någon av oss om du har intresse av styrelsearbete eller har några frågor, du kanske har några förslag på ledamöter.

Sammankallande valberedning: 

Åsa Bohlin 

0707323405
valberedningen@tirk.nu