Styrelse 2024

Linda Wallberg - Ordförande samt personalansvarig

Anna Wikander– Kassör

Stefan Werin

Emelie Aune - Representant för Ungdomssektionen

Åsa Persson

Sofie Karlsson

Frida Wikander – Anläggningsansvarig


Suppleanter:

Ema Valaityte

Cecilia Willén

Madeleine Ek

Helena Broman

Emma Svensson

Åsa Bohlin


Behöver du komma i kontakt med styrelsen?

Hör gärna av dig på mail till styrelsentirk@tirk.nu 

Valberedningen

Valberedningens främsta uppgift är att ge förslag till ledamöter i styrelsen, revisorer samt ledamöter till valberedningen. Vårt rekryteringsarbete är viktigt, eftersom vi på bästa vill sätt rekrytera personer med olika bakgrund, kunskaper och erfarenheter till Tierps Ryttarklubb för våra ungdomars, hästarnas och verksamhetens bästa.

Hör av dig till någon av oss om du har intresse av styrelsearbete eller har några frågor, du kanske har några förslag på ledamöter.


valberedningen@tirk.nu