Styrelse 2023

Linda Wallberg - Ordförande samt personalansvarig

Liza Darmell – Kassör

Jenny Gissberg - Sekreterare

Emelie Aune - Representant för Ungdomssektionen

Sara Elmesiöö – Serveringsansvarig

Madeleine Ek - Serveringsansvarig

Catarina Jansander – Representant för tävlingsgruppen samt personalansvarig

Frida Wikander – Anläggningsansvarig


Suppleanter:

Stefan Werin – Anläggningsansvarig

Cecilia Willén – Personalansvarig

Sofie Karlsson – Anläggningsansvarig

Gunilla Alsterblad – Anläggningsansvarig

Carina Bergman – Serveringsansvarig

Åsa Bohlin - Kommunikationsansvarig


Behöver du komma i kontakt med styrelsen?

Hör gärna av dig på mail till styrelsentirk@tirk.nu 

Valberedningen

Valberedningens främsta uppgift är att ge förslag till ledamöter i styrelsen, revisorer samt ledamöter till valberedningen. Vårt rekryteringsarbete är viktigt, eftersom vi på bästa vill sätt rekrytera personer med olika bakgrund, kunskaper och erfarenheter till Tierps Ryttarklubb för våra ungdomars, hästarnas och verksamhetens bästa.

Hör av dig till någon av oss om du har intresse av styrelsearbete eller har några frågor, du kanske har några förslag på ledamöter.


valberedningen@tirk.nu