Information  inför vårterminen -23 ridlektionerTierps Ryttarklubbs Vision och Värdering
Vår vision är att vara Norra Upplands främsta ridsportcentrum och vi ska verka för god kvalitet i rid- och hästkunskap. Vår gemensamma och grundläggande värden är Kunskap - Driv - Kamratskap.


Terminen är 20-22 ggr. Antalet lektionstillfällen varierar beroende på vilken dag du rider. Detta pga hästantal.

Terminsstart v 2, måndag den 9 januari.

Sportlov, v. 8 - Ridning som vanligt på ordinarie lektionstid.

Påsklov, v. 14 - Teorivecka. Ingen ridning på ordinarie lektionstid. Under terminen ingår 2 teori tillfällen, en teorilektion kommer ske på ordinarie lektionstid medans den andra obligatoriska teori tillfället sker under Påsklovet. Under Påsklovet kommer det finnas olika teori tillfällen att välja på. En lektion är obligatoriskt men man får självklart gå på flera teorilektioner om nyfikenhet uppstår. Schema för vilka teorilektioner som kommer upp under Påsklovet kommer under mars månad.

10 april. Annandag Påsk (måndag) - Lektioner som vanligt för Tove/ Matilda. Uffes lektioner blir inställda.

1 Maj (måndag) - Ridning som vanligt på ordinarie lektionstider.

Kristihimmelsfärd (torsdag) 18 maj. Ridning som vanligt på ordinarie lektionstider.

Nationaldagen (tisdag) 6 juni, Ridning som vanligt på ordinarie lektionstider.

Anmälan
Din anmälan är bindande och första delbetalningen ska vara betald innan terminen börjar.
Vi förbehåller oss rätten att flytta om i lektionsschemat vid terminsstart om det krävs av verksamhetsskäl eller att skapa jämna grupper.

Frånvaro
Vi tillämpar inte möjligheten att rida igen vid frånvaro. Frånvaro meddelar du via Hippocrates.
Vid sjukdom för häst eller ryttare ges ridavgift tillbaka för missad lektion mot uppvisande av veterinär/läkarintyg. Gäller från och med dag då intyg inkommer med karens på två ridlektioner framåt.

Priser & betalning
Kostnad per lektion:
Ridlekis 135 kr
Nybörjaregrupp 220 kr
Nivå 1-4 Junior 240kr, senior 290kr
Specialgrupper för dressyr och hoppning 340kr
Privathäst 190kr junior, 235 senior (Lektionshäst kan ej nyttjas i händelse av skadad häst)


Faktura sänds till din mejladress och du hittar den även i Hippocrates. Betalningen sker till vårt bankgironummer och du ska endast ange OCR-nummer.
Vid försenad betalning tillkommer en påminnelseavgift på 60 kr. Erläggs inte betalningen stängs den ridande av och skulden sänds till Kronofogden.

Ridlektion
En ridlektion är på 50 min, förutom nybörjare som rider 30 min och har 30 min teori per gång. Ridlekis rider 30 minuter. I lektionstiden ingår byte av hästar, upp- och avsittning, fram- och avskrittning samt eventuell banbyggnad.
En vanlig lektionsgrupp består av max 6 ridande.
Två av terminens ridlektioner är teorilektioner.
Du som förälder till ridlekis och nybörjarelever är ansvarig själv att ordnar att någon leder hästen under lektionen.
Du ska komma 20 minuter innan lektionen, så att du hinner borsta, sadla och tränsa din häst. På skärmen i stallet samt i Hippocrates finns information om viken häst du ska rida. Efter lektionen ska du borsta hästen samt att sadel och träns putsas.
Om Tierps ryttarklubb måste ställa in en lektion så erbjuds ersättning.

Viktgränser för våra hästar
Utifrån befintligt hästmaterial har vi sett över viktgränserna. För att ge hästarna en rimlig arbetsbörda och förhindra ryggont och andra skador har vi en viktgräns på 95 kg. Det är därför ett krav att vikt och längdinfo uppdateras inför terminsstart, det gör du under inställningar i Hippocrates. Detta för att vi ska kunna planera våra hästars arbete och inte låta de arbeta med för tunga ryttare på ryggen.

Ideellt engagemang.
Din ideella insats är jätteviktig för föreningens överlevnad. 
Tierps Ryttarklubb är en ideell förening och som för alla ideella föreningar bygger verksamheten på att medlemmarna gör ideella insatser för att föreningen ska kunna fungera. En ideell förening har inget vinstsyfte utan drivs för att tillgodose något annat ändamål, men föreningens ekonomi måste givetvis hållas i balans.
De intäkter som TIRK får på lektionsverksamhet, tävlingsverksamhet, försäljning och liknande eller kan spara in genom ideella insatser, går direkt till föreningens omkostnader. Intäkterna används bland annat för att ge lön till personal, investera i nya hästar, hindermaterial och utrustning. På det sättet kan vi hålla nere avgifterna för lektioner och stallplatser.