Välkommen till Ungdomssektionen

Vad är ungdomssektionen?

Det är alla Tierps Ryttarklubbsmedlemmar som är under 26 år.

Ungdomssektionens styrelse

Består av ordförande, sekreterare, kassör och ledamöter. De som väljs fram på årsmötet är de som representerar styrelsen. Vi har även en från vår styrelse som representant i klubbens styrelse.

Vi i styrelsen har möten månadsvis där vi planerar roliga aktiviteter för klubbens unga. Vi har årsmöte i början på varje vårtermin där alla medlemmar får delta, det är även under årsmötet som den nya styrelsen väljs fram. Vi har även två personer från vår styrelse som representanter i klubbens stora styrelse. Vill man påverka vårat arbete eller ge förslag på aktiviteter eller liknande kan man höra av sig till oss på antingen mail eller sociala medier. Vi har även en postlåda vid vårat kontor i cafeterian där man kan lämna en lapp med sitt förslag. 

Vad är styrelsens jobb?

  • Öka gemenskapen i stallet.
  • Förebygga mobbning och andra orättvisor.
  • Föra barn & ungdomars talan i stallet.
  • En representant deltar i styrelsens möten.
  • Anordna aktiviteter.

Stina Brodin

Ordförande

Ester Gill

Sekreterare 

Elsa Elmesiöö

Skötaransvarig
Vice sekreterare

Thilda Kastemyr

Vice ordförande
Styrelserepresentant US

Ronja Gissberg

Skötaransvarig

Sanna SkyttOlivia Ek


Olivia Persson


Joline Skogh Frost

Sociala medier/mail


Kontakta US: 

tirk_us@outlook.com

Följ oss på våra sociala medier: