TIRK's utbildningstrappa


Utbildningstrappan är framtagen för att tydligt kunna se en projektion i sin utveckling både ridmässigt, i hantering och teoretiskt.

Den har sin grund i Svenska Ridsportsförbundets märkestagning, men har anpassats något för att passa TIRKs verksamhet och vision.

Vi är måna om att ge våra elever och medlemmar en sådan bred kunskapsgrund som möjligt där praktisk och teoretisk kunskap vävs samman.

Därför krävs det att samtliga punkter för varje nivå är uppfylld innan man kan ta steget upp i nästa nivå.

Ridlekis/Nybörjare - Här startar de flesta sin ridkarriär. Vi försöker på att roligt och lättövergripligt sätt lära oss de grundläggande reglerna samt grunderna för både ridning och hantering av häst. På denna nivå varvar teoretisk kunskap med praktisk hästhållning/ridning 50/50. Grupperna är ofta uppdelade i A och B för att få en sådan jämn fördelning i grupperna som möjligt. Ett av de stora målen är att kunna rida hästen i skritt och trav utan ledare.

Nivå 1 - I denna nivå fortsätter vi på samma spår som tidigare men lägger till några fler kriterier samt ökar svårighetsgraden på vissa moment. Fortfarande läggs mycket tid på den teoretiska biten. Ett av de stora målen på nivå 1 är att ha testat att rida i alla gångarter utan ledare samt testat hoppa ett mindre enkelhinder. Även avlägga ett godkänt prov för märke 1 i både ridning och teori för att kunna gå vidare till nivå 2.

Nivå 2 - På denna nivå läggs mycket fokus på ryttarens balans och sits. Vi börjar även med mer inverkans ridning. Stort fokus läggs också på att öva upp ryttarens förmåga att kunna läsa av hästen, få grundläggande kunskaper om hästhållning, foder mm. För att gå vidare till nästa nivå krävs det att avlägga ett godkänt prov för märke 2 i dressyr, hoppning, teori och praktisk hästhållning.

Nivå 3 - På denna nivån har ryttaren förmågan att på ett mer självständigt sätt ta ansvar för hästens skötsel och dagliga behov. Stort fokus blir på ryttarens förmåga att kunna inverka med sin ridning på hästen. Få mer fördjupade kunskaper om hästar i allmänhet, hästhållning, utrustning mm. För att gå vidare till nästa nivå krävs det att ryttaren kan avlägga ett godkänt prov för märke 3 i dressyr, hoppning, teori och praktisk hästhållning.

Nivå 4 - I nivå 4 fördjupar vi våra kunskaper ännu mer inom de samtliga områden vi vidrört i tidigare nivåer. Den teoretiska läran får större utrymme och vi börjar prata mer om ryttarens målsättning, utvecklingsmöjligheter mm. Ridmässigt ska ryttaren kunna rida hästen mellan hjälperna i en hyfsat korrekt form med vägledning. För att gå vidare till nästa nivå ska ryttaren kunna avlägga ett godkänt märke 4 i både dressyr, hoppning, teori samt praktisk hästhållning.

Nivå 5 - Nivå 5 innebär att ryttaren kan ha ett helhetsansvar för hästens välbefinnande. Ryttaren ska också ha de grundläggande kunskaperna för att kunna genomföra en tävling. På denna nivå ställs högre krav på ryttarens förmågor både i dressyr, hoppning och hantering.

Specialgrupper dressyr/hoppning (från nivå 3) - I specialgrupperna läggs mer fokus på den gren man valt. Perfekt för de ryttare som vill vässa sina kunskaper ytterligare samt göra sig redo för att tävla. I hoppspecialen krävs det att ryttarna rider minst en vanlig lektion i veckan på minst nivå 2. Det tillkommer även en större del med ideellt arbete för de som rider i hoppspecialer.
Viktigt att tänka på när du anmält dig till en ridgrupp hos oss

  • En ridlektion är 50 min lång, förutom för nybörjargrupper då rider du 30 min och har 30 min teori varje tillfälle. Ridlekis är 30 minuter.
  • I lektionstiden ingår byte av hästar, upp- och avsittning, fram- och avskrittning samt eventuellt att bygga bana.
  • En vanlig lektionsgrupp består av max 8 ridande.
  • Två av terminens ridlektioner är en teorilektion.
  • När du rider på ridlekis eller i nybörjargrupp är förälder själv ansvarig att någon leder hästen under lektionen.
  • Du ska komma 20 minuter innan lektionen, så att du hinner borsta, sadla och tränsa din häst. I Hippocrates finns information om viken häst du ska rida. Efter lektionen ska du borsta hästen samt att sadel och träns putsas.
  • Om Tierps ryttarklubb måste ställa in en lektion och erbjuder ersättningstillfälle så utgår ingen ersättning om du inte kan tillfället som erbjuds.