Ridhusregler


Regler för användning av anläggning, ridhus och utebanor

Angivna ridhusregler skall följas och vi visar varandra hänsyn. 

Max 8 ekipage i ridhuset. 

Anläggningsavgiften skall vara erlagd innan anläggningen utnyttjas.
Alla som har betalt anläggningsavgift har lika stor rätt att vistas i ridhuset.

Under juli månad har vi begränsad harvning/vattning av banor på grund av låg verksamhet.

Privatlektioner får endast ske med max två elever. Det är önskvärt att privatlektioner inte sker
på attraktiva tider då det är många ekipage i ridhuset.
Privatlektion får ej förekomma då det är fler än 7 st som rider i ridhuset samtidigt.

Inga hästar får släppas lösa på utebanorna.

Endast anvisat hindermaterial avsett för träning får användas.
Det är förbjudet att använda hindermaterial avsett för tävling utan tillstånd från tävlingsgruppen. 
Ryttare som utnyttjar TIRKS träningsmaterial förbinder sig att minst en gång om året hjälpa till att renovera och måla träningsmaterialet. Hindermaterial som tas fram i ridhuset och på utebanor skall tas bort efter användning. I hörnen får inget förvaras. Nymålade bommar får inte användas som markbommar.

Observera att lamporna på utebanan släcks automatiskt efter 1 ½ timme.

Ridhuset och utebanorna skall hållas i god ordning. Inget skräp skall lämnas kvar.

Hjälm är obligatorisk vid all ridning inom TIRKs anläggning, marker och ridvägar.

Du ansvarar själv över att mocka efter din häst innan du lämnar ridhuset eller ridbanorna. 

Knacka innan du går in i ridhuset och invänta svar. Meddela övriga när du lämnar. 

Åskådare skall vistas på läktaren och inte i manegen. Åskådare skall visa hänsyn och vara så tysta och stilla som möjligt

Vid möte håll till höger. Skritta innanför fyrkantsspåret. Ryttare på volt skall lämna företräde för den som rider på fyrkantsspåret. Halt görs i mitten av volt. Rid ej i bredd.

Hoppning i ridhuset sker under de angivna hopptiderna.
Övriga tider är hoppning endast tillåten om övriga ekipage i ridhuset tillåter det.
Om man bygger upp hinder utanför hopptiderna måste man vara beredd att ta bort hindren om det kommer ekipage som vill nyttja ridhuset och som störs av hoppningen. Det är den som inte hoppar som avgör om hoppningen skall tillåtas eller inte (oavsett vem som kom först).

Longering/tömkörning och nyttjande av WE-tillbehör är endast tillåten efter medgivande från övriga ryttare (samma regler som vid hoppning. se ovan)

Jackor, täcken och övrig utrustning, hängs på hängare alt på sargen i hörnet vid ingången. Inget i övriga hörn eller på sarg. 

Det är inte tillåtet att tala i mobiltelefon när man sitter till häst eller att att rida med hörlurar i ridhuset.

Vid fler än ett ekipage än ett så ska ridning ske med huvudlag och tyglar.

Tänk på att det här är en ridskola och föregå alltid med gott exempel och visa hänsyn. 

Vid hopplektioner så har instruktören rätt att komma in tidigare för att bygga fram hinder o dyl. Detta gäller även för koner, bombanor och liknande.

Hopptider (tider då hoppning alltid är tillåten när ridhuset inte är bokat)

Måndag 11-13

Tisdag 13-14.30

Onsdag 12-14

Torsdag 13-15

Fredag 13-15

Lördag 13-16

Söndag 12-14

Ditt ansvar som hästägare 

Ryttare som vill nyttja TIRKs anläggning är skyldig att förvissa sig om att:

  • hästen under de senaste tre veckorna före besök inte visat några tecken på smittsam sjukdom.
  • hästen under de senaste tre veckorna före besök inte vistats i stall där smittsam sjukdom förekommit, inte heller i stall där misstanke om sådan sjukdom
    förekommit.
  • Nyinköpta hästar får inte vistas på vår anläggning förens 3 veckor gått i det nya ägandeskapet för att kunna säkerställa att hästen är frisk.

Vi hänvisar till samma regler som Svenska Ridsportförbundets har ang tävling (TRI Mom 112 2015)

Hästägarförsäkran i TDB angående smittsam sjukdom

Tänk på att du varje gång du anmäler din häst till en tävling intygar att den är frisk och inte varit i kontakt med hästar som kan ha smittsam sjukdom. Det är viktigt att smitta inte sprids.

Det här är den hästägarförsäkran du klickar i varje gång du anmäler din häst till tävling via Tävlingsdatabasen:

"Samtidigt intygar du på heder och samvete för varje häst du har anmält att den under de tre senaste veckorna - räknat från denna dag - inte har visat några tecken som kan tyda på smittsam sjukdom, att den under samma tid inte har vistats i ett stall där en smittsam hästsjukdom dig veterligen har förekommit, att den under samma tid inte heller på något annat sätt har varit i kontakt med en häst, som såvitt känt kan misstänkas ha haft eller ha en smittsam sjukdom, att den är erforderligt tränad för tävlingsdeltagande och att den i övrigt såvitt du vet är fullt frisk och att ovanstående också gäller fram till tävlingsdagen."

Definition av smittsam sjukdom:

Smittsam sjukdom är infektion som kan överföras direkt och indirekt mellan hästar. Infektionsämnen kan vara sjukdomsframkallande virus, bakterier eller svamp. Vissa smittsamma sjukdomar är anmälningspliktiga, till exempel salmonella, kvarka, hästinfluensa och virusabort.

Andra smittsamma sjukdomar är inte anmälningspliktiga, till exempel ringorm, rotavirus, rhinitvirus, streptotrikos, löss och ekvint herpesvirus 4.

Samtliga smittsamma sjukdomar omfattas av hästägarförsäkran och tävlingsreglemente, inte enbart anmälningspliktiga sjukdomar, enligt SVA:s tolkning.

Många gånger har inte smittoämnet fastställts eller symptomen utretts och därför ingår även formuleringen "hästar med symptom på smittsam sjukdom" i hästägarförsäkran och andra biosäkerhetsrutiner. Exempel på symptom på smittsam sjukdom är feber, hosta, näsflöde, diarré, hårlösa fläckar och kastning av föl. När symptomen är utredda och i de fall symptomen säkert kan hänföras till annat än smittsam sjukdom kan biosäkerhetsrisken anses undanröjd.

Förkylning räknas till smittsam sjukdom, eftersom virus och bakterier som orsakar luftvägsinfektioner orsakar ordentliga streck i räkningen för många tävlingshästägare och för andra hästverksamheter och stuterier. Det som i början ser ut att vara en enklare förkylning visar sig dessutom många gånger vara till exempel kvarka eller virusabort. Har man inte hållit sina hästar isolerade då, eller har tillåtit sådana hästar samlas på ett evenemang, kan spridningen bli större än nödvändigt.

>> Hos Jordbruksverket kan du läsa om anmälningspliktiga smittsamma sjukdomar hos djur.

Så här säger anmälningsplikten:

"Klinisk misstanke om ett indexfall av hästinfluensa (typ A), kvarka, virusabort (centralnervös form) eller virusarterit hos häst ska snarast anmälas till länsstyrelsen i det län där indexfallet misstänks."

När anläggningsavgiften betalas skall man ange om betalningen avser avgift per familj, ryttare eller häst (i förekommande fall). Anläggningsavgift måste betalas innan man utnyttjar anläggningen.