Information VT-22


Information inför vårterminen 2022 ridlektioner

Tierps Ryttarklubbs Vision och Värdering

Vår vision är att vara Norra Upplands främsta ridsportcentrum och vi ska verka för god kvalitet i rid- och hästkunskap. Vår gemensamma och grundläggande värden är Kunskap - Driv - Kamratskap.

Terminen är 18-20 ggr. Antalet lektionstillfällen varierar beroende på vilken dag man rider. Detta pga röda dagar.

Terminsstart v.2, måndag den 10 januari.

Terminsslut v.21, söndag den 29 maj.

Anmälan

Din anmälan är bindande och ridavgiften ska vara betald innan terminen börjar.

Vi förbehåller oss rätten att flytta om i lektionsschemat vid terminsstart om det krävs för verksamheten och få jämna grupper.

Frånvaro

Vi tillämpar inte möjligheten att rida igen vid frånvaro. Frånvaro meddelar du via Hippocrates.

Vid sjukdom för häst eller ryttare ges ridavgift tillbaka för missad lektion mot uppvisande av veterinär/läkarintyg. Gäller från och med dag då intyg inkommer med karens på två ridlektioner framåt.

Avser din anmälan hoppträning på privathäst binder du upp dig för de tillfällen som anges vid anmälan. Ridavgiften återbetalas ej om man avsäger sin plats eller vid sjukdom för häst eller ryttare.

Betalning

Faktura sänds till din mejladress och du hittar den även i Hippocrates. Betalningen sker till vårt bankgironummer och du ska endast ange OCR-nummer.

Vid försenad betalning tillkommer en påminnelseavgift på 60 kr. Erläggs inte betalningen stängs den ridande av och skulden sänds till Kronofogden.

Ridlektion

En ridlektion är på 50 min, förutom nybörjare och ridlekis som rider 30 min och har 30 min teori per gång. I lektionstiden ingår byte av hästar, upp- och avsittning, fram- och avskrittning samt eventuell banbyggnad.

En vanlig lektionsgrupp består av max 8 ridande.

Två av terminens ridlektioner är teorilektioner. Dessa kommer i år förläggas på sportlov (v. 8) och påsklov (v. 15)

Du som förälder till ridlekis och nybörjarelever är ansvarig själv att ordnar att någon leder hästen under lektionen.

Du ska komma 20 minuter innan lektionen, så att du hinner borsta, sadla och tränsa din häst. På skärmen i stallet samt i Hippocrates finns information om viken häst du ska rida. Efter lektionen ska du borsta hästen samt att sadel och träns putsas.

Om Tierps ryttarklubb måste ställa in en lektion så erbjuds ersättning.

Viktgränser för våra hästar

Utifrån befintligt hästmaterial har vi sett över viktgränserna. För att ge hästarna en rimlig arbetsbörda och förhindra ryggont och andra skador har vi en viktgräns på 95 kg. För närvarande har vi endast en häst som kan bära 95 kg. Det är därför ett krav att vikt och längdinfo uppdateras inför terminsstart, det gör du under inställningar i Hippocrates. Detta för att vi ska kunna planera våra hästars arbete och inte låta de arbeta med för tunga ryttare på ryggen.

Försäljning & ideellt arbete

Klubben är beroende av att medlemmar säljer olika saker. Under vårterminen kommer vi införa att varje elev ska sälja två rabatthäften (á 200kr) per elev. Vi önskar även att varje elev (målsman) ska stå i cafeterian, delta i en anläggningsdag eller tävlingsdag under terminen. Minst ett pass per elev och termin, du bokar in det själv eller så tilldelas du ett pass via Hippocrates/mail.