ÅRSMÖTE 2021

Tierps Ryttarklubb kallar härmed sina medlemmar till årsmöte

Söndagen den 20/2

klockan 18:30

Digitalt årsmöte via Zoom. Anmälan sker till info@tirk.nu senast 16/2

Ärende som medlem av föreningen vill få behandlat i årsmöte ska vara styrelsens ordförande (linda.wallberg@gmail.com) tillhanda senast tre veckor (2022-01-30) före årsmötet.

Möteshandlingarna finner du här senast en vecka före mötets datum.

Vänliga hälsningar,
 Styrelsen